Анонс новин

« вересня 2020 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Наше життя

Гордість закладуmod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні283
mod_vvisit_counterВчьора859
mod_vvisit_counterЦього тижня4953
mod_vvisit_counterМинулого тижня6810
mod_vvisit_counterЦього місяця17374
mod_vvisit_counterМинулого тижня30996
mod_vvisit_counterВсіх866660

Online (20 хвилин тому): 10
Ваш IP: 3.237.200.21
,
Зараз: 2020-09-19 10:15

Програма правової освіти населення

Додаток 1

до розпорядження голови

обласної державної адміністрації

від 14 лютого 2011 року

№ 57

 

Програма правової освіти населення

Рівненської області на 2011 – 2015 роки

 

І. Загальні положення

1.1. Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення.

Потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.

 

Програма правової освіти населення Рівненської області на 2011 – 2015 роки (далі – Програма) передбачає подальше створення належних умов для набуття широкими верствами населення області правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення області, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.

1.2. Основними завданнями Програми є:

>1.2.1. Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів області, які висвітлюють правову тематику.

1.2.2. Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки.

1.2.3. Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство.

1.2.4. Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

1.2.5. Вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.

 

 

1.3. Мету Програми передбачається досягти шляхом:

1.3.1. Утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті.

   1. Визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства.

1.3.3. Активної участі в організації та здійсненні заходів із правової освіти населення місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів юстиції, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами.

   1. Органічного поєднання правової освіти із загальною середньою і професійною освітою, культурою, національно-патріотичним, політичним, економічним, моральним, естетичним та іншими формами навчання і виховання.

   2. Забезпечення відкритості інформації про державу і право, про процеси у правовій сфері та доступності до джерел інформації.

   3. Систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі через засоби масової інформації, широке розповсюдження правової літератури.

   4. Надання правової освіти навчальним закладам області на платній або безоплатній основі.

   5. Поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно корисної діяльності у сфері правової освіти.

   6. Безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань.

 

ІІ. Основні напрями реалізації Програми

 

2.1. Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального, інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для набуття громадянами області обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків.

Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості, її ціннісних орієнтирів та активної позиції громадян як членів громадянського суспільства.

2.2. Надання правової освіти має здійснюватись у всіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

Початкова правова освіта починається у дошкільних навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, людей похилого віку тощо.

У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

2.3. Надалі правова освіта надається у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти.

У всіх видах державної загальноосвітньої підготовки, неюридичної професійної і вищої освіти обов’язково вивчається курс правознавства, який належить до обов’язкових дисциплін загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Типові програми вивчення правових дисциплін затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції України.

Обсяг і зміст обов’язкового курсу з правознавства визначається:

для загальноосвітніх навчально-виховних закладів – потребою суспільства у підготовці правосвідомого громадянина;

для професійно-технічних, вищих навчальних закладів і навчальних закладів підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, крім того, високими вимогами до кваліфікації працівників.

2.4. У загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти області здійснюється широка позакласна і позаурочна робота з правового навчання і виховання, до якої залучаються представники правоохоронних організацій, працівники правоохоронних органів, фахівці в галузі права.

2.5. З метою задоволення потреб працівників у правових знаннях під час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах та організаціях може запроваджуватися правова освіта.

2.6. Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.

Для кваліфікованої правової освіти населення в державних засобах масової інформації можуть створюватися загальні і навчальні телевізійні і радіомовні канали, випуски журналів, а також запроваджуватися сторінки, рубрики та інші популярні форми.

2.7. Державні заклади культури (центри культури та дозвілля, будинки культури, кінотеатри, бібліотеки) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну діяльність. З цією метою ними за участю правоохоронних та інших державних органів і організацій на громадських або договірних засадах створюються університети правових знань, школи права, лекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.

2.8. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань держави і права.

Методичні матеріали щодо цієї форми навчання періодично друкуються видавництвами, висвітлюються на сторінках обласних та місцевих газет.

 

ІІІ. Забезпечення правової освіти

 

3.1. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування здійснюють фінансування програм правової освіти з місцевих бюджетів, а також об’єднання зусиль всіх державних органів, підприємств, установ і організацій з метою вирішення завдань із забезпечення підвищення правових знань та правової культури громадян області.

3.2. Методичне забезпечення правової освіти здійснюють Головне управління юстиції у Рівненській області, районні, міські та міськрайонне управління юстиції, управління культури і туризму, управління освіти і науки, відділ у справах сім’ї та молоді обласної державної адміністрації, інші зацікавлені управління, відділи, установи. Вони спільно визначають принципи, форми і методи проведення правороз’яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари та інші організаційно-методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи.

3.3. Координацію діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ, видавництв, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, положення про яку затверджується розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації.

Районні державні адміністрації та виконкоми рад міст обласного значення за поданням відповідних управлінь юстиції утворюють районні, міські міжвідомчі координаційно-методичні ради з правової освіти населення, затверджують їх персональний склад та положення, вирішують питання організаційного та матеріально-технічного забезпечення їх діяльності.

3.4. Для поглиблення правової освіти населення органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, управління освіти і науки, управління культури і туризму обласної державної адміністрації, органи державного управління інформаційною сферою, підприємства, установи, організації здійснюють заходи щодо розширення мережі спеціалізованих навчальних закладів (ліцеїв, гімназій), шкільних бібліотек, збільшення кількості друкованих та аудіовізуальних засобів масової інформації державно-правового спрямування.

 

 

Програма передбачає такі основні заходи:

1. Організаційно-правові заходи

 

1. Вживати в межах своєї компетенції заходи щодо практичної реалізації Програми, систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити пропозиції щодо його поліпшення.

Управління культури і туризму,

управління освіти і науки, відділ у

справах сім’ї та молоді обласної

державної адміністрації, районні державні

адміністрації, виконкоми рад міст

обласного значення, Головне управління

юстиції у Рівненській області.

Постійно

 

2. Вивчати та аналізувати діяльність місцевих міжвідомчих координаційно - методичних рад (далі – МКМР) з правової освіти населення, вживати організаційних, методичних та інших заходів щодо підвищення її ефективності.

Рівненська обласна МКМР з правової

освіти населення, районні державні

адміністрації, виконкоми рад міст

обласного значення.

Постійно

 

3. Надавати консультації та методичну допомогу головам та секретарям районних, міських МКМР з правової освіти населення щодо організації правоосвітньої та правовиховної роботи. Проводити їх стажування.

Рівненська обласна МКМР з правової

освіти населення, Головне управління

юстиції у Рівненській області.

2011 – 2015 роки

 

4. Розглядати на засіданнях районних, міських МКМР стан правової освіти населення, вживати конкретних заходів щодо її поліпшення.

Районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного значення.

2011 – 2015 роки

 

5. Здійснювати заходи щодо суттєвого збільшення кількості навчальних годин на вивчення правознавства в загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок шкільного компоненту.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації.

2011 – 2015 роки

 

6. Організовувати роботу щодо правової освіти громадян у закладах культури клубного типу, публічно-шкільних бібліотеках області шляхом проведення книжкових виставок, підбірок газетних і журнальних статей з правової тематики, оглядів юридичної літератури.

Управління культури і туризму

обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного

значення.

2011 – 2015 роки

 

7. Організувати роботу правових лекторіїв при закладах культури клубного типу, публічно-шкільних бібліотеках, проводити читацькі конференції, тематичні концерти тощо.

Управління культури і туризму

обласної державної адміністрації,

районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного

значення.

2011 – 2015 роки

 

8. Спільно із засобами масової інформації готувати та публікувати матеріали, в яких висвітлювати діяльність щодо посилення боротьби із злочинністю і корупцією, попередження та подолання підліткової злочинності, дитячої бездоглядності, безпритульності, захисту конституційних прав і свобод, роз’яснення чинного законодавства.

Головне управління юстиції у

Рівненській області, УМВС України в

Рівненській області, прокуратура

Рівненської області, управління СБУ в

Рівненській області, відділ у справах

сім’ї та молоді, служба у справах дітей

обласної державної адміністрації.

2011 – 2015 роки

 

2. Методичне забезпечення правової освіти

 

9. Провести районні, міські науково – практичні конференції і семінари з питань підвищення рівня правосвідомості та правової культури громадян.

Районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного

значення.

2011 – 2015 роки

 

10. Підготувати та провести огляди – конкурси:

на кращу організацію діяльності районних, міських МКМР з правової освіти населення;

на кращу організацію навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській

області, Рівненська обласна МКМР

з правової освіти населення.

2011 – 2015 роки

 

11. Вивчати та аналізувати стан викладання правових дисциплін у навчальних закладах, розробляти заходи щодо покращення викладання правових дисциплін та подавати їх на розгляд обласної МКМР з правової освіти населення.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській

області.

2011 – 2015 роки

 

12. Проводити спільні перевірки стану правової освітньо – виховної роботи в навчальних закладах.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській

області.

Постійно

 

13. Вирішити питання щодо надання підтримки у виданні підручників та посібників з правознавства для загальноосвітніх навчальних закладів, популярних юридичних посібників, збірників актів законодавства, буклетів, листівок з питань правової освіти молоді, а також у комплектуванні літературою правової тематики бібліотек.

Управління освіти і науки,

Управління культури і туризму

обласної державної адміністрації,

Головне управління юстиції у

Рівненській області, обласний

центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді.

Постійно

 

14. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів правових дисциплін загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів із залученням наукових працівників та фахівців – практиків у галузі права.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській

області, Рівненський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти,

заклади освіти, районні державні

адміністрації, виконкоми рад міст

обласного значення.

Щороку

 

15. Забезпечувати надання державним службовцям комплексу знань з питань правового забезпечення державного управління та державної служби, що включатиме вивчення основ правознавства та відповідних актів законодавства.

Рівненський обласний центр

перепідготовки та підвищення

кваліфікації працівників органів

державної влади, органів місцевого

самоврядування, державних підприємств,

установ та організацій, управління

державної служби Головного управління

державної служби України в Рівненській

області.

Щороку

 

16. З метою підвищення професійних знань майбутніх спеціалістів забезпечити стажування студентської молоді, яка навчається в юридичних закладах (на договірній основі).

Суди загальної юрисдикції, органи

прокуратури Рівненської області, Головне

управління юстиції у Рівненській області.

2011 – 2015 роки

 

17. Забезпечити роботу громадських приймалень для надання правової допомоги малозабезпеченим верствам населення, створених при Головному управлінні юстиції у Рівненській області, районних, міських та міськрайонному управліннях юстиції в області, укомплектувавши їх правовою літературою.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, районні, міські та міськрайонне

управління юстиції в області.

Щороку

18. Проводити напередодні Дня юриста заходи з поширення серед населення знань про право і державу, інформування громадян про правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод людини.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській області,

УМВС України в області, прокуратура

Рівненської області, управління СБУ в

області, районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного значення.

Щороку

 

19. З метою набуття правових знань та навичок їх використання у повсякденному житті, організувати проведення для дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей, вихованців притулків для неповнолітніх заходів до Дня захисту дітей, Дня прийняття Конвенції ООН про права дитини.

Служба у справах дітей обласної

державної адміністрації, районні державні

адміністрації.

Щороку у червні та листопаді

 

20. Провадити надання безкоштовних правових консультацій для малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів через правові громадські приймальні.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного

значення.

Постійно

 

21. Активізувати поширення педагогічного досвіду з метою пропаганди нових технологій навчання, ефективності уроків права та організації позакласної правовиховної роботи.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації.

Постійно

 

22. Забезпечити організацію громадського обговорення проектів нормативно-правових актів з актуальних питань державотворення.

Управління державної служби Головного

управління державної служби України в

області, Головне управління юстиції у

Рівненській області.

2011 – 2015 роки

23. Інформувати громадськість щодо проходження формування і реалізації державної політики у сфері державної служби, підготовки і прийняття проектів законів та інших нормативно-правових актів.

Управління державної служби Головного

управління державної служби України в області,

Головне управління юстиції у Рівненській

області.

2011 – 2015 роки

24. Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та безкоштовного розповсюдження органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими установами брошур правової тематики.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, управління освіти і науки, управління

культури і туризму обласної державної

адміністрації, управління державної служби

Головного управління державної служби

України в області.

Щороку

25. Впровадити в області систему громадських уповноважених з прав дитини та реалізації проекту “Право дитини на сім’ю”.

Служба у справах дітей обласної державної

адміністрації, Головне управління юстиції у

Рівненській області.

2011 – 2015 роки

3. Участь засобів масової інформації у правовій освіті населення

26. Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань, приділивши особливу увагу роз’ясненню актів законодавства та практики їх застосування, діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, громадськості щодо боротьби з організованою злочинністю та корупцією, попередження та подолання підліткової злочинності, дитячої безпритульності.

Редакції газет, Рівненська обласна державна

телерадіокомпанія, органи виконавчої влади та

органи місцевого самоврядування, Головне

управління юстиції у Рівненській області,

управління освіти і науки, управління культури і

туризму обласної державної адміністрації,

відділ у справах сім’ї та молоді обласної

державної адміністрації, УМВС України в

області, прокуратура Рівненської області.

2011 – 2015 роки

 

27. У газетах “Вісті Рівненщини”, “Волинь”, “Закон. Правосвідомість. Правопорядок”, районних та міських газетах публікувати актуальні матеріали, юридичні консультації, коментарі.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, УМВС України в області, прокуратура

області, редакції газет.

2011 – 2015 роки

 

28. З метою підвищення рівня правових знань серед різних верств населення, вдосконалення системи правової освіти забезпечити видання щокварталу газети “Право”, яка розповсюджується безкоштовно.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, структурні підрозділи обласної

державної адміністрації.

2011 – 2015 роки

 

4. Кадрове забезпечення правової освіти

 

29. Залучати найбільш кваліфікованих юристів до викладацької та правороз’яснювальної роботи. Відпрацювати систему заохочень активістів цієї роботи.

Районні державні адміністрації, виконкоми рад

міст обласного значення.

2011 – 2015 роки

 

30. Сприяти створенню юридичних лекторіїв, коледжів, гімназій, шкіл (класів) з поглибленим вивченням правознавства.

Управління освіти і науки обласної державної

адміністрації, Головне управління юстиції у

Рівненській області, органи виконавчої влади та

органи місцевого самоврядування.

2011 – 2015 роки

 

31. Сприяти створенню молодіжних правових клубів, об’єднань молодих виборців.

Управління освіти і науки, служба у справах

дітей обласної державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській області,

управління культури і туризму обласної

державної адміністрації, обласний центр

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

районні державні адміністрації, виконкоми

рад міст обласного значення.

2011 – 2015 роки

32. Сприяти співпраці з громадськими організаціями у проведенні семінарів, круглих столів, тренінгів на правову тематику.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, Рівненський обласний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді.

Постійно

 

33. Сприяти підготовці та проведенню тижнів, декад, місячників, олімпіад правових знань, вікторин, брейн-рингів, інших інтерактивних форм навчання правоосвітнього спрямування.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській області.

2011 – 2015 роки

 

34. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів основ правознавства. При відділах (управліннях) освіти районних державних адміністрацій (міськвиконкомів) організувати постійно діючі семінари правового навчання керівників установ і закладів освіти та культури.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Рівненський

обласний інститут післядипломної

педагогічної освіти.

2011 – 2015 роки

 

35. Забезпечити проведення правоосвітньої роботи серед шкільної та студентської молоді шляхом організації та проведення семінарів, круглих столів, конференцій.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській області,

обласний центр соціальних служб для

сім’ї, дітей та молоді.

2011 – 2015 роки

 

36. Організувати проведення правоосвітніх заходів (семінарів, конференцій тощо) з питань підвищення рівня правової культури громадян.

Головне управління юстиції у Рівненській

області, управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Рівненський обласний

інститут післядипломної педагогічної освіти,

Рівненська обласна МКМР з правової освіти

населення, структурні підрозділи обласної

державної адміністрації.

2011 – 2015 роки

37. З метою професійної орієнтації молоді забезпечувати проведення олімпіад, конкурсів, вікторин, турнірів та інших змагань з правових питань.

Управління освіти і науки обласної

державної адміністрації, Головне

управління юстиції у Рівненській

області, районні, міські та міськрайонне

управління юстиції в області.

2011 – 2015 роки

 

38. Сприяти забезпеченню комплектування фондів бібліотек літературою та періодичними виданнями правової тематики.

Управління освіти і науки, управління

культури і туризму обласної державної

адміністрації.

2011 рік

 

39. При проведенні атестації державних службовців звертати особливу увагу на знання і дотримання вимог чинного законодавства України.

Районні державні адміністрації,

виконкоми рад міст обласного значення.

Постійно

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Рівненську обласну міжвідомчу

координаційно-методичну раду з правової освіти населення

 

1. Загальні положення

 

1.1. Рівненська обласна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - рада) є постійно діючим дорадчим органом, що утворюється при обласній державній адміністрації.

Положення про раду та її персональний склад затверджуються головою обласної державної адміністрації.

1.2. Рада в своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, розпорядженнями голови Рівненської обласної державної адміністрації.

 

 1. Основні завдання та функції ради

 

Основними завданнями ради є:

2.1. Координація діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації з питань юридичної підготовки працівників цих органів, керівників і спеціалістів установ і організацій незалежно від форми власності, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення, яким потрібні юридичні знання, взаємодія з громадськими організаціями з цих питань.

2.2. Надання практичної і методичної допомоги управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення, громадським організаціям у проведенні роботи щодо підвищення правової свідомості і культури тих верств населення, які не мають професійної юридичної освіти.

2.3. Розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально – виховної роботи.

2.4. Вивчення та поширення кращого досвіду роботи з питань правової освіти населення.

 

 1. Основні напрями діяльності ради

 

Рада відповідно до покладених на неї завдань:

3.1. Здійснює ознайомлення зі станом роботи з питань організації та здійснення правової освіти в структурних підрозділах місцевих органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, засобах масової інформації.

3.2. Аналізує стан правової навчально – виховної роботи.

3.3. Заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання: підсумки ознайомлень, аналізів, соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядів – конкурсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін, повідомлення членів ради про проведену роботу з питань правового навчання і виховання установами і організаціями, які вони представляють.

3.4. Надає всебічну допомогу в організації роботи міським, районним міжвідомчим координаційно – методичним радам з правової освіти населення, заслуховує звіти про виконану роботу, проводить семінари та інші навчально - методичні заходи з метою підвищення кваліфікації голів та членів рад.

 

4. Організація роботи ради

 

4.1. Керівництво роботою ради здійснює голова, який за посадою є одним із заступників голови обласної державної адміністрації.

Заступником голови ради є начальник Головного управління юстиції у Рівненській області.

4.2. Персональний склад ради формується її головою за погодженням з керівниками відповідних місцевих органів державної виконавчої влади, організацій, представники яких входять до складу ради.

4.3. Голова, заступник голови, члени ради працюють на громадських засадах.

Відповідальний секретар ради забезпечує організацію діяльності ради: розробляє проекти планів роботи, проекти рекомендацій та інших документів, необхідних для проведення засідань і діяльності ради, залучає до роботи членів ради та інших осіб, контролює хід реалізації прийнятих радою документів.

4.4. Засідання ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал відповідно до плану роботи, який розробляється на рік і затверджується радою.

Рада приймає рішення у формі рекомендацій, рішень, інформаційних листів. Рішення ради мають рекомендаційний характер.

У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання ради.

4.5. Засідання ради проводяться під керівництвом голови або в разі його відсутності, - заступника голови ради і вважаються правомочними, якщо в роботі засідання взяло участь більше половини її складу.

Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.6. Члени ради беруть участь у підготовці рекомендацій та інших документів ради, інформують керівництво установ і організацій, які вони представляють про роботу ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.

4.7. Організаційне та матеріально - технічне забезпечення діяльності ради здійснюється обласною державною адміністрацією.

4.8. Рада здійснює свою діяльність гласно. ЇЇ засідання і прийняті рішення висвітлюються у засобах масової інформації.

 

Заступник голови – керівник

апарату обласної державної адміністрації А.Лавренчук

 

 

animal_fish_star.png